• پلی استیشن 5
  • xbox
  • اکانت قانونی اسسینز کرید والهالا
  • دیسک کارکرده
  • اکانت قانونی مافیا
  • برنده باش